Risultati per: festaebraica

Shavu‘ot

Rav Locci augura Shabbat Shalom e Chag Sameach per la festa di Shavu'ot...